Bài tập 3 trang 17 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 3 trang 17 VBT lịch sử 7: Xã hội phong kiến có nhiều giai cấp. Hãy đánh dấu x vào ô trống trước tên những giai cấp

Quảng cáo

Đề bài

Xã hội phong kiến có nhiều giai cấp. Hãy đánh dấu x vào ô trống trước tên những giai cấp mà em cho là có ở thời phong kiến:

☐ Nông dân lĩnh canh hay nông nô.

☐ Địa chủ, lãnh chúa phong kiến.

☐ Địa chủ hoặc lãnh chúa phong kiến; nông dân lĩnh canh hay nông nô.

☐ Tư sản và vô sản.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2: Cơ sở kinh tế - xã hội của xã hội phong kiến.

Lời giải chi tiết

☒ Địa chủ hoặc lãnh chúa phong kiến; nông dân lĩnh canh hay nông nô.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close