Bài tập 3 trang 61 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Hãy điền biểu thức thích hợp vào chỗ trống:

Quảng cáo

Đề bài

Hãy điền biểu thức thích hợp vào chỗ trống: \({{...} \over {{x^2} - 9}} = {x \over {x + 3}}\)

Lời giải chi tiết

Vì \({x^2} - 9 = \left( {x - 3} \right)\left( {x + 3} \right)\)

Đã nhân mẫu ở vế trái cho \(x - 3\) nên cũng phải nhân mẫu ở vế trái cho \(x - 3\). Do vậy \(... = x\left( {x - 3} \right)\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close