Bài tập 4 trang 61 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Thể tích của một cái xi-lanh được tính bởi công thức:

Quảng cáo

Đề bài

Thể tích của một cái xi-lanh được tính bởi công thức: \(V = \pi {R^2}h\) . Trong đó V thể tích, h là chiều cao và R là bán kính đáy của xi-lanh. Em hãy nêu cách tính chiều cao nếu ta đã biết thể tích và bán kính của xi lanh.

Lời giải chi tiết

\(V = \pi {R^2}h \Rightarrow h = {V \over {\pi {R^2}}}\)

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo

Gửi bài