Bài tập 3 trang 42 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Khẳng định 3 + (-7) < 5 + (-7) là đúng hay sai ?

Quảng cáo

Đề bài

Khẳng định \(3 + (-7) < 5 + (-7)\) là đúng hay sai ?

Lời giải chi tiết

Ta có \(3 < 5 \Rightarrow 3 + ( - 7) < 5 + ( - 7)\)

\(\Rightarrow 3 + ( - 7) < 5 + ( - 7)\) là khẳng định đúng

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close