Bài tập 3 trang 124 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Quan sát các hình chóp đều sau và điền vào chỗ trống trong bảng:

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát các hình chóp đều sau và điền vào chỗ trống trong bảng:

Hình chóp

       

Số cạnh đáy

 

 

 

 

Tên đa giác đáy

 

 

 

 

Tên hình chóp

 

 

 

 

Số mặt bên

 

 

 

 

 

Lời giải chi tiết

Hình chóp

       

Số cạnh đáy

3

4

5

6

Tên đa giác đáy

Tam giác

Tứ giác

Ngũ giác

Lục giác

Tên hình chóp

Hình chóp tam giác

Hình chóp tứ giác

Hình chóp ngũ giác

Hình chóp lục giác

Số mặt bên

3

4

5

6

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài