Bài tập 2 trang 123 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Quan sát các hình sau và điền vào chỗ trống trong bảng:

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát các hình sau và điền vào chỗ trống trong bảng:

Hình

       

Tên gọi

 

 

 

 

Số đỉnh

 

 

 

 

Số mặt

 

 

 

 

Số cạnh

 

 

 

 

 

Lời giải chi tiết

Hình

       

Tên gọi

Hình lập phương

Hình hộp chữ nhật

Lăng trụ đứng đáy ngũ giác

Lăng trụ đứng đáy tam giác

Số đỉnh

8

8

10

6

Số mặt

6

6

7

5

Số cạnh

12

12

15

9

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài