Bài 2 trang 91 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2

Giải bài tập Bài 2 trang 91 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2.

Quảng cáo

Đề bài

Hòa tan 16 gam \(CuS{O_4}\) vào nước để được 200 gam dung dịch. Tính khối lượng nước cần thêm và nồng độ % dung dịch thu được.

Lời giải chi tiết

Khối lượng nước cần thêm vào là :

\({m_{{H_2}O}} = {m_{{\rm{dd}}}} - {m_{CuS{O_4}}} \) \(= 200 - 16 = 184gam\)

Nồng độ phần trăm của dung dịch thu được là :

\(C{\% _{CuS{O_4}}} = {{{m_{CuS{O_4}}}} \over {{m_{{\rm{dd}}}}}}.100 \) \(= {{16} \over {200}}.100 = 8\% \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close