Bài tập 2 trang 152 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập a) Hãy tính số đường chéo của một tứ giác, một ngũ giác.

Quảng cáo

Đề bài

a) Hãy tính số đường chéo của một tứ giác, một ngũ giác.

b) Hãy tính số đường chéo của một hình n cạnh \((n \ge 3)\)

Lời giải chi tiết

a) Số đường chéo của một tứ giác là 2; Số đường chéo của một ngũ giác là 5.

b) Qua mỗi đỉnh của hình n cạnh vẽ được n – 3 đường chéo. Có n đỉnh nên vẽ được n(n – 3) đường chéo. Tuy nhiên mỗi đường chéo đã tính 2 lần.

Vậy hình n cạnh \(\left( {n \ge 3} \right)\) có số đường chéo là \({{n\left( {n - 3} \right)} \over 2}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài