Bài tập 1 trang 152 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho lục giác ABCDEF. Vẽ các đường chéo AC, AD, AE. Kể tên các đa giác có trong hình vẽ.

Quảng cáo

Đề bài

Cho lục giác ABCDEF. Vẽ các đường chéo AC, AD, AE. Kể tên các đa giác có trong hình vẽ.

Lời giải chi tiết

 

Các đa giác có trong hình vẽ:

Lục giác: ABCDEF

Ngũ giác: AFEDC, AEDCB

Tứ giác: AFED, AEDC, ADCB

Tam giác: AEF, AED, ACD, ABC

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài