Bài tập 19 trang 170 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho hình bình hành ABCD có AB 20 cm. AD = 30 cm. Gọi H và K lần lượt là hình chiếu vuông góc của A trên CD và BC. Cho biết AH = 15 cm . Tính AK.

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Cho hình bình hành ABCD có AB 20 cm. AD = 30 cm. Gọi H và K lần lượt là hình chiếu vuông góc của A trên CD và BC. Cho biết AH = 15 cm . Tính AK.

Lời giải chi tiết

 

\({S_{ABCD}} = AH.CD\)

\( \Rightarrow {S_{ABCD}} = 15.AB\) (ABCD là hình bình hành)

\( \Rightarrow {S_{ABCD}} = 15.20\)

Mặt khác \({S_{ABCD}} = AK.AD\)

Do đó \(AK.AD = 15.20\)

\( \Rightarrow AK.30 = 15.20 \Rightarrow AK = {{15.20} \over {30}} = 10\,\,\left( {cm} \right)\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải