Bài tập 1 trang 42 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Khẳng định là đúng hay sai ?

Quảng cáo

Đề bài

Khẳng định \(1 + 2 \le 3\) là đúng hay sai ?

Lời giải chi tiết

Ta có \(1 + 2 = 3 \le 3 \Rightarrow 1 + 2 \le 3\) là khẳng định đúng

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close