Bài tập 1 trang 24 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 1 trang 24 VBT lịch sử 8: Hoàn cảnh ra đời công xã Pa-ri

Quảng cáo

Đề bài

Hãy gạch dưới chữ cái trước ý trả lời đúng về hoàn cảnh ra đời của công xã Pa-ri:

a) Pháp bại trận trong chiến tranh Pháp - Phổ năm 1870.

b) Nhân dân Pa-ri đứng lên khởi nghĩa, lật đổ chính quyền của Na-pô-lê-ông III.

c) Quân Phổ tiến vào Pa-ri. Chính phủ tư sản đầu hàng. Nhân dân Pa-ri kiên quyết chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

d) Sau thắng lợi của cuộc khởi nghĩa ngày 18-3-1871, nhân dân Pa-ri tiến hành bầu Hội đồng Công xã.

đ) Tất cả các ý trên.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào mục 1: Hoàn cảnh ra đời của Công xã.

Lời giải chi tiết

đ) Tất cả các ý trên.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close