Bài tập 4 trang 25 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 4 trang 25 VBT lịch sử 8: Hoàn thiện sơ đồ bộ máy Hội đồng Công xã Pa-ri

Quảng cáo

Đề bài

Một bạn vẽ sơ đồ bộ máy Hội đồng Công xã Pa-ri nhưng chưa hoàn thiện đầy đủ. Em hãy giúp bạn hoàn thành nốt bài tập này:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào mục III: Tổ chức bộ máy và chính sách của công xã Pa-ri.

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close