Bài tập 6 trang 26 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 6 trang 26 VBT lịch sử 8: Tại sao nói Công xã Pa-ri là một nhà nước kiểu mới?

Quảng cáo

Đề bài

Tại sao gọi Công xã Pa-ri là một Nhà nước kiểu mới?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào mục II: Tổ chức bộ máy và chính sách của công xã Pa-ri, suy luận trả lời.

Lời giải chi tiết

Gọi Công xã Pa-ri là một Nhà nước kiểu mới vì: đây là một nhà nước do nhân dân bầu ra, thực hiện nhiều chính sách tiến bộ, phục vụ quyền lợi của nhân dân lao động, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân. Điều này được thể hiện cụ thể qua:

- Về tổ chức bộ máy:

+ Cơ quan cao nhất là Hội đồng Công xã, vừa ban bố pháp luật, vừa lập các ủy ban thi hành pháp luật.

+ Nhân dân bầu ra các đại biểu vào Hội đồng Công xã theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu.

+ Các ủy viên làm việc trong các Ủy ban công xã sẽ chịu trách nhiệm trước nhân dân và có thể bị bãi miễn.

- Thi hành các chính sách:

+ Giải tán quân đội và bộ máy cảnh sát của chế độ cũ, thành lập lực lượng vũ trang và lực lượng an ninh của nhân dân.

+ Ban bố và thi hành các sắc lệnh phục vụ quyền lợi của nhân dân.

=> Công xã Pa-ri là một Nhà nước kiểu mới - nhà nước của dân, do dân, vì dân.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close