Bài tập 5 trang 25 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 5 trang 25 VBT lịch sử 8: Tổ chức bộ máy và chính sách của Công xã thể hiện Công xã Pa-ri

Quảng cáo

Đề bài

Tổ chức bộ máy và chính sách của Công xã thể hiện Công xã Pa-ri phục vụ quyền lợi của ai?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào mục III: Tổ chức bộ máy và chính sách của công xã Pa-ri.

Lời giải chi tiết

Tổ chức bộ máy và chính sách của Công xã thể hiện Công xã Pa-ri phục vụ quyền lợi của nhân dân lao động.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close