Bài 90 trang 118 SBT Hình học 10 Nâng cao

Giải bài tập Bài 90 trang 118 SBT Hình học 10 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Cho parabol \((P)\) có đường chuẩn \(\Delta \) và tiêu điểm \(F\). Gọi \(M, N\) là hai điểm trên \((P)\) sao cho đường tròn đường kính \(MN\) tiếp xúc với \(\Delta \). Chứng minh rằng đường thẳng \(MN\) đi qua \(F.\)

 

Lời giải chi tiết

(h.122).

 

Gọi \(I\) là trung điểm của \(MN\) còn \(M’, I’, N’\) theo tứ tự là hình chiếu cuông góc của \(M, I, N\) trên \(\Delta \). Khi đó

\(II' =  \dfrac{1}{2}(MM' + NN')\)

\(=  \dfrac{1}{2}(MF + NF)\)                         (1)

(do \(M, N  \in (P)\)).

Vì đường tròn đường kính \(MN\) (tâm là \(I\)) tiếp xúc với \(\Delta \) nên \(II' =  \dfrac{1}{2}MN\).         (2)

Từ (1) và (2) suy ra \9MN=MF+NF.\) Vậy \(M, F, N\) thẳng hàng.

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo
close