Bài 9 trang 93 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tổng, hiệu sau là số nguyên tố hay hợp số :

Quảng cáo

Đề bài

Tổng, hiệu sau là số nguyên tố hay hợp số :

\(\eqalign{  & a)\;3.5.7.9.11 + 11.15.17  \cr   & b)\;5.6.7.8 + 9.77  \cr   & c)\;{10^{15}} + 11  \cr   & d)\;{17^3} - 15. \cr} \)

Lời giải chi tiết

a) 3.5.7.9.11; 11.15.17 là các số lẻ nên tổng là số chẵn.

Tổng chia hết cho 2 và lớn hơn 2.

Do vậy tổng 3.5.7.9.11 + 11.15.17 là hợp số

b) \((5.6.7.8) ⁝ 7; (9.77) ⁝ 7\)

\(\Rightarrow (5.6.7.8 + 9.77)\; ⁝ \;7.\)

Mà \(5.6.7.8 + 9.11 > 7\)

Do vậy \(5.6.7.8 + 9.11\) là hợp số

c) \({10^{15}} + 11 = \underbrace {100...0}_{15\,chữ\,số\,0} + 11 = \underbrace {100...0}_{13\,chữ\,số\,0}11 \;\vdots \;3\) (vì số \(\underbrace {100...0}_{13\,chữ\,số\,0}11\) có tổng các chữ số bằng 3)

Mà 1015 + 11 > 3. Vậy 1015 + 11 là hợp số

d) 173, 15 là các số lẻ \( \Rightarrow \) 173 – 15 là số chẵn

Ta có (173 – 15) ⁝ 2 và 173 – 15 > 2. Vậy 173 – 15 là hợp số

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close