Quảng cáo
 • Bài Ôn tập giữa học kì I - Tiết 3, 4

  Chủ nhật, Hùng đã làm được những việc gì? Vì sao Hùng nghĩ đó chuea phải là những việc tốt? Khoan tròn chữ cái trước ý đúng. Em thích việc tốt nào của bạn Hùng? Vì sao? Viết câu trả lời của em. Điền dấu câu (dấu chấm hoặc dấu chấm hỏi) phù hợp với ô trống. Viết lời đáp của Hùng. Xếp các tên riêng sau theo đúng thứ tự bảng chữ cái.

  Xem lời giải
 • Bài Ôn tập giữa học kì I - Tiết 5, 6

  Hãy viết 2 câu về búp bê và dế mèn

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Bài Ôn tập giữa học kì I - Tiết 7, 8

  Mỗi hành động của nhân vật “bạn” nói lên điểm tốt nào của bạn ấy? Nối đúng. Điểm tốt nào của nhân vật “bạn” đã làm nai cha yên tâm, không còn lo lắng? Em thích một người bạn như thế nào? Viết tiếp để hoàn thành câu. Nối các từ ngữ dưới đây vào nhóm thích hợp. Dựa vào các từ ngữ trên, đặt 1 câu theo mẫu Ai làm gì?

  Xem lời giải
 • Bài Ôn tập giữa học kì I - Tiết 9, 10

  Trong khổ thơ 1, trẻ em được so sánh với những gì? Những gì đã nuôi dưỡng bông hoa lớn lên? Dòng nào dưới đây nêu đúng các từ ngữ chỉ đặc điểm ở khổ thơ 3? Những tiếng nào ở cuối dòng trong khổ thơ 3 bắt vần với nhau? Đánh dấu  vào ô trống trước ý đúng. Đặt câu. Viết một đoạn văn (ít nhất 4 – 5 câu) kể về một việc tốt em đã làm.

  Xem lời giải