Bài 8 trang 94 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho đường tròn (O; r) có đường kính AB. Lấy trên cung AB hai điểm C, D sao cho các tia AC,

Quảng cáo

Đề bài

Cho đường tròn (O; r) có đường kính AB. Lấy trên cung AB hai điểm C, D sao cho các tia AC, BD cắt nhau tại điểm M ở ngoài đường tròn. Vẽ đường tròn (O’) qua M, C, D. Chứng minh MO’ vuông góc với AB.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Vẽ đường kính MI của đường tròn \(\left( {O'} \right)\).

+) Chứng minh IC và BC cùng vuông góc với MC, suy ra B; I; C thẳng hàng, BC là đường cao của tam giác ABC.

+) Chứng minh tương tự A; I; D thẳng hàng, AD là đường cao của tam giác ABC.

+) Chứng minh I là trực tâm của tam giác ABC, từ đó suy ra điều phải chứng minh.

Lời giải chi tiết

 

Vẽ đường kính MI của đường tròn \(\left( {O'} \right)\).

Xét đường tròn \(\left( {O'} \right)\) ta có \(\widehat {MCI}\) là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn \( \Rightarrow \widehat {MCI} = {90^0} \Rightarrow IC \bot MC\)

Xét đường tròn \(\left( O \right)\) ta có \(\widehat {ACB}\) là góc nội tiếp chắn nửa đườn tròn \( \Rightarrow \widehat {ACB} = {90^0} \Rightarrow BC \bot AC\)hay \(BC \bot MC\).

Theo tiên đề Ơ-lít ta có B; I; C thẳng hàng, BC là đường cao của tam giác ABC.

Chứng minh hoàn toàn tương tự ta có A; I; D thẳng hàng, AD là đường cao của tam giác ABC.

\(BC \cap AD = I \Rightarrow I\) là trực tâm của tam giác ABC \( \Rightarrow MI \bot AB\).

Mà \(O' \in MI \Rightarrow MO' \bot AB\).

Vậy \(MO' \bot AB\) (đpcm).

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài