Bài 79 trang 98 SGK Toán 9 tập 2

Tính diện tích một hình quạt tròn có bán kính 6cm, số đo cung

Quảng cáo

Đề bài

Tính diện tích một hình quạt tròn có bán kính \(6cm\), số đo cung là \(36^0.\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Công thức tính diện tích cung tròn \(n^0\) của đường tròn bán kình \(R\) là: \(S = \dfrac{{\pi {R^2}n}}{{360}}.\)

Lời giải chi tiết

Theo công thức \(S = \dfrac{\pi R^{2}n^{\circ}}{360^{\circ}}\) ta có

\(S= \dfrac{\pi 6^{2}.36}{360}\) \(= 3,6π \) (\(cm^2\))

loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài