Bài 72 trang 62 SGK giải tích 12 nâng cao

Cho hàm số: a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số đã cho. b) Chứng minh rằng phương trình f(x) =0 có ba nghiệm phân biệt.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho hàm số: \(f\left( x \right) = {1 \over 3}{x^3} - 2{x^2} + {{17} \over 3}\)

LG a

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số đã cho.

Lời giải chi tiết:

TXĐ: \(D =\mathbb R\)

\(\eqalign{
& \mathop {\lim }\limits_{x \to + \infty } y = + \infty ;\,\mathop {\lim }\limits_{x \to - \infty } y = - \infty \cr 
& f'\left( x \right) = {x^2} - 4x\cr&f'\left( x \right) = 0 \Leftrightarrow {x^2} - 4x = 0 \Leftrightarrow \left[ \matrix{
x = 0 \hfill \cr 
x = 4 \hfill \cr} \right.\cr&f\left( 0 \right) = {{17} \over 3};\,f\left( 4 \right) = - 5 \cr} \)

Hàm số đồng biến trên các khoảng (-∞,0) và (4; +∞)

Hàm số nghịch biến trên khoảng (0; 4)

Hàm số đạt cực đại tại x = 0; y=y(0)=17/3

Hàm số đạt cực tiểu tại x = 4, yCT=y(4)=-5

\(\eqalign{
& f''\left( x \right) = 2x - 4\cr&f''\left( x \right) = 0 \Leftrightarrow x = 2 \cr 
& f\left( 2 \right) = {1 \over 3} \cr} \)

Điểm uốn \(I\left( {2;{1 \over 3}} \right)\)

Đồ thị nhận I làm tâm đối xứng.

Đồ thị:

LG b

Chứng minh rằng phương trình f(x) =0 có ba nghiệm phân biệt.

Lời giải chi tiết:

Quan sát đồ thị ta thấy, đồ thị hàm số cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt nên phương trình f(x) =0 có ba nghiệm phân biệt.

Cách khác:

Hàm số đã cho có giá trị cực đại và giá trị cực tiểu trái dấu, tức hai điểm cực đại và cực tiểu của đồ thị nằm về hai phía đối với trục hoành do đó đồ thị hàm số cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt nên phương trình f(x) =0 có ba nghiệm phân biệt.

Loigiaihay.com

 • Bài 73 trang 62 SGK giải tích 12 nâng cao

  Cho hàm số a) Tìm điều kiện đối với p và q để hàm số f có một cực đại và một cực tiểu. b) Chứng minh rằng nếu giá trị cực đại và giá trị cực tiểu trái dấu thì phương trình: có ba nghiệm phân biệt. c) Chứng minh rằng điều kiện cần và đủ để phương trình (1) có ba nghiệm phân biệt là:

 • Bài 74 trang 62 SGK giải tích 12 nâng cao

  Cho hàm số: a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số. b) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị tại điểm uốn U của nó. c) Gọi là đường thẳng đi qua điểm U và có hệ số góc m. Tìm các giá trị của m sao cho đường thẳng cắt đồ thị của hàm số đã cho tại ba điểm phân biệt.

 • Bài 75 trang 62 SGK giải tích 12 nâng cao

  Cho hàm số: a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số với m = 2. b) Tìm các giá trị của m sao cho đồ thị của hàm số cắt trục hoành tại bốn điểm, tạo thành ba đoạn thẳng có độ dài bằng nhau.

 • Bài 76 trang 62 SGK giải tích 12 nâng cao

  Cho hàm số a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số đã cho. b) Từ đồ thị của hàm số y = f(x) suy ra cách vẽ đồ thị của hàm số

 • Bài 77 trang 62 SGK giải tích 12 nâng cao

  Cho hàm số: a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số với m =1. b) Chứng minh rằng với mọi , các đường cong đều đi qua hai điểm cố định A và B.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close