Bài 7 trang 43 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Giải bài tập Bài 7 trang 43 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Quảng cáo

Đề bài

Hãy chỉ ra chất nào là đơn chất, chất nào là hợp chất. (đánh dấu X vào ô được chọn). Tính nguyên tử khối hoặc phân tử khối của những chất tương ứng và ghi vào ô bên cạnh.

 

S T T

 

Chất

Đơn chất

Hợp chất

Nguyên tử khối

hoặc phân tử khối

1

Khí ôzôn được tạo nên từ 3 nguyên tử oxi

 

 

 

2

Khí metan được tạo nên từ 1 nguyên tử cacbon và 4 nguyên tử hiđro.

 

 

 

3

Natri cacbonat được tạo nên từ 2 nguyên tử natri, 1 nguyên tử cacbon và 3 nguyên tử oxi.

 

 

 

4

Khi clo được tạo nên từ 2 nguyên tử clo.

 

 

 

5

Nhôm sunfat được tạo nên từ 2 nguyên tử nhôm. 3 nguyên tử lưu huỳnh và 12 nguyên tử oxi

 

 

 

 

Lời giải chi tiết

 

S T T

 

Chất

Đơn chất

Hợp chất

Nguyên tử khối

hoặc phân tử khối

1

Khí ôzôn được tạo nên từ 3 nguyên tử oxi

x

 

3.16 = 48 (đvC)

2

Khí metan được tạo nên từ 1 nguyên tử cacbon và 4 nguyên tử hiđro.

 

 

x

1.12 + 4.1 = 16 (đvC)

3

Natri cacbonat được tạo nên từ 2 nguyên tử natri, 1 nguyên tử cacbon và 3 nguyên tử oxi.

 

 

x

2.23 + 1.12 + 3.1 = 106 (đvC)

4

Khi clo được tạo nên từ 2 nguyên tử clo.

x

 

2.35,5 = 71 (đvC)

5

Nhôm sunfat được tạo nên từ 2 nguyên tử nhôm. 3 nguyên tử lưu huỳnh và 12 nguyên tử oxi

 

 

x

2.27 + 3.32 + 12.16 = 342 (đvC)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close