Bài 3 trang 42 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Giải bài tập Bài 3 trang 42 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Quảng cáo

Đề bài

Các phát biểu sau là đúng hay sai? (ghi chữ Đ/S vào các ô). Từ những phát biểu sai, hãy sửa lại cho đúng.

              1. Hạt nhân được tạo bởi proton và nơtron.

……………………………………………

               2. Một nguyên tử có bao nhiêu proton thì cũng có bấy nhiêu nơtron.

.....................................................

3. Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ và trung hòa về điện.

...................................................

              4. Khối lượng của lớp vỏ electron được coi là khối lượng của nguyên tử.

....................................................

              5. Nơtron mang điện tích dương, proton mang điện tích âm.

....................................................

Lời giải chi tiết

Đ 1. Hạt nhân được tạo bởi proton và nơtron. 

S 2. Một nguyên tử có bao nhiêu proton thì cũng có bấy nhiêu nơtron.

Sửa lại: Một nguyên tử có bao nhiêu proton thì cũng có bấy nhiêu electron.

Đ 3. Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ và trung hòa về điện.

4. Khối lượng của lớp vỏ electron được coi là khối lượng của nguyên tử.

Sửa lại: Khối lượng của hạt nhân được coi là khối lượng nguyên tử.

5. Nơtron mang điện tích dương, proton mang điện tích âm.

Sửa lại: Nơtron không mang điện tích, proton mang điện tích dương.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close