Bài 6 trang 43 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Giải bài tập Bài 6 trang 43 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Quảng cáo

Đề bài

Khi nung chất A tạo ra canxi oxit ( CaO) và khí cacbon đioxxit (CO2).

Khi nhiệt phân chất B tạo ra đồng (II) oxit ( CuO), và khí nitơ đioxit (NO2) và khí oxi (O2).

Hãy cho biết chất A, B được cấu tạo từ những nguyên tố nào.

Lời giải chi tiết

Nung A tạo ra CaO (Ca, O) và CO2 (C, O)

\( \Rightarrow \) A được cấu tạo từ các nguyên tố Ca, C và O.

Nhiệt phân B thu được CuO (Cu, O), NO2 (N, O) và O2

\( \Rightarrow \) B được cấu tạo từ các nguyên tố Cu, N và O.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close