Bài 7 trang 38 SGK Vật lí 10

Một ô tô A chạy đều trên một đường thẳng với vận tốc 40 km/h. Một ô tô B đuổi

Quảng cáo

Đề bài

Một ô tô A chạy đều trên một đường thẳng với vận tốc 40 km/h. Một ô tô B đuổi theo ô tô A với vận tốc 60km/h. Xác định vận tốc của ô tô B đối với ô tô A và của ô tô A đối với ô tô B. 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng công thức cộng vận tốc \(\overrightarrow {{v_{13}}}  = \overrightarrow {{v_{12}}}  + \overrightarrow {{v_{23}}} \)

Lời giải chi tiết

Chọn chiều dương là chiều chuyển động của 2 xe

\(\overrightarrow {{v_{AD}}} \) vận tốc của xe A đối với đất

\(\overrightarrow {{v_{BD}}} \) vận tốc của xe B đối với đất

\(\overrightarrow {{v_{BA}}} \) vận tốc của xe B đối với xe A

Vận tốc của xe A đối với xe B

Theo công thức cộng vận tốc: \(\overrightarrow {{v_{AB}}}  = \overrightarrow {{v_{AD}}}  + \overrightarrow {{v_{DB}}} \)  hay \(\overrightarrow {{v_{AB}}}  = \overrightarrow {{v_{AD}}}  - \overrightarrow {{v_{BD}}} \)

Do hai xe chuyển động cùng chiều nên: \({v_{AB}} = 40{\rm{ }}-60{\rm{ }} =  - 20\left( {km/h} \right)\)

→ hướng ngược chiều dương.

⇒ \({v_{BA}} = {\rm{ }}20\left( {km/h} \right)\) và \({v_{BA}}\)  hướng theo chiều dương.

Loigiaihay.com

 • Bài 8 trang 38 SGK Vật lí 10

  A ngồi trên một toa tàu chuyển động với vận tốc 15 km/h đang rời ga. B ngồi trên

 • Bài 6 trang 38 SGK Vật lí 10

  Giải bài 6 trang 38 SGK Vật lí 10. Một hành khách ngồi trong toa tàu H, nhìn qua cửa sổ thấy toa tàu N bên cạnh và gạch lát sân ga đểu chuyển động như nhau hỏi toa nào đang chạy?

 • Bài 5 trang 38 SGK Vật lí 10

  Giải bài 5 trang 38 SGK Vật lí 10. Một chiếc thuyền buồm chạy ngược dòng sông, sau 1h đi được 10 km. Một khúc...

 • Bài 4 trang 37 SGK Vật lí 10

  Giải bài 4 trang 37 SGK Vật lí 10. Chọn câu khẳng định đúng.

 • Bài 3 trang 37 SGK Vật lí 10

  Giải bài 3 trang 37 SGK Vật lí 10. Trình bày công thức công vận tốc trong trường hợp các chuyển động cùng phương, cùng chiều (cùng phương và ngược chiều).

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close