Bài 3 trang 37 SGK Vật lí 10

Trình bày công thức công vận tốc trong trường hợp các chuyển động cùng phương, cùng chiều (cùng phương và ngược chiều).

Quảng cáo

Đề bài

Trình bày công thức cộng vận tốc trong trường hợp các chuyển động cùng phương, cùng chiều (cùng phương và ngược chiều).

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Công thức cộng vận tốc:

\(\overrightarrow {{v_{1,3}}}  = \overrightarrow {{v_{1,2}}}  + \overrightarrow {{v_{2,3}}} \)

Trong đó:

\(\overrightarrow {{v_{13}}} \): vận tốc tuyệt đối

\(\overrightarrow {{v_{12}}} \): vận tốc tương đối

\(\overrightarrow {{v_{23}}} \): vận tốc kéo theo

+ Trong trường hợp các chuyển động cùng phương, cùng chiều: (\(\overrightarrow {{v_{12}}}  \uparrow  \uparrow \overrightarrow {{v_{23}}} \)) khi đó \(v_{13}=v_{12}+v_{23}\)

+ Trong trường hợp các chuyển động cùng phương và ngược chiều (\(\overrightarrow {{v_{12}}}  \uparrow  \downarrow \overrightarrow {{v_{23}}} \)) khi đó \(v_{13}=|v_{12}-v_{23}|\)

Loigiaihay.com

 • Bài 4 trang 37 SGK Vật lí 10

  Giải bài 4 trang 37 SGK Vật lí 10. Chọn câu khẳng định đúng.

 • Bài 5 trang 38 SGK Vật lí 10

  Giải bài 5 trang 38 SGK Vật lí 10. Một chiếc thuyền buồm chạy ngược dòng sông, sau 1h đi được 10 km. Một khúc...

 • Bài 6 trang 38 SGK Vật lí 10

  Giải bài 6 trang 38 SGK Vật lí 10. Một hành khách ngồi trong toa tàu H, nhìn qua cửa sổ thấy toa tàu N bên cạnh và gạch lát sân ga đểu chuyển động như nhau hỏi toa nào đang chạy?

 • Bài 7 trang 38 SGK Vật lí 10

  Giải bài 7 trang 38 SGK Vật lí 10. Một ô tô A chạy đều trên một đường thẳng với vận tốc 40 km/h. Một ô tô B đuổi

 • Bài 8 trang 38 SGK Vật lí 10

  A ngồi trên một toa tàu chuyển động với vận tốc 15 km/h đang rời ga. B ngồi trên

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close