Bài 7 trang 119 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Một đĩa gốm cố cần được phục hồi. Hãy xác định tâm và bán kính của đĩa.

Quảng cáo

Đề bài

Một đĩa gốm cố cần được phục hồi. Hãy xác định tâm và bán kính của đĩa.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lấy 2 điểm A, B thuộc đường tròn lớn và 2 điểm C, D thuộc đường tròn nhỏ. Xác định giao điểm 2 đường trung trực của AB và CD.

Lời giải chi tiết

 

Dễ nhìn thấy đĩa có 2 đường tròn, đường tròn lớn và đường tròn nhỏ là hai đường tròn đồng tâm.

Lấy hai điểm A, B trên đường tròn lớn và 2 điểm C, D trên đường tròn nhỏ.

Dựng d là đường trung trực của AB, d’ là trung trực của CD. Gọi \(O = d \cap d'\).

Ta có:

Do O thuộc trung trực của AB nên OA = OB.

Do O thuộc trung trực của CD nên OC = OD.

Vậy Khi đó O chính là tâm của đĩa.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài