Bài 6 trang 119 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Quan sát hình vẽ dưới. Tính bán kính các đường tròn tâm B, tâm C, tâm D, tâm A. Cho biết

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát hình vẽ dưới. Tính bán kính các đường tròn tâm B, tâm C, tâm D, tâm A. Cho biết ABCD là hình vuông cạnh 1 cm.

 

Lời giải chi tiết

Đường tròn tâm B có bán kính \(BE = BC = 1\,\,\left( {cm} \right)\).

Đường tròn tâm C có bán kính \(CE = BC + BE = 2\,\,\left( {cm} \right) = CF\).

Đường tròn tâm D có bán kính \(DF = DC + CF = 1 + 2 = 3\,\,\left( {cm} \right) = DG\).

Đường tròn tâm A có bán kính \(AG = AD + DG = 1 + 3 = 4\,\,\left( {cm} \right)\).

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài