Bài 4 trang 119 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho đường tròn

Quảng cáo

Đề bài

Cho đường tròn \(\left( {O;\sqrt {10} cm} \right)\). Cho biết \(OI = 3cm;{\rm{OJ}} = 4cm;OK = \sqrt {10} cm\).

Hãy xác định vị trí tương đối của I, J, K đối với đường tròn này.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cho đường tròn \(\left( {O;R} \right)\) và điểm M.

+) Nếu \(OM < R \Rightarrow \) Điểm M nằm bên trong đường tròn.

+) Nếu \(OM = R \Rightarrow \) Điểm M nằm trên đường tròn.

+) Nếu \(OM > R \Rightarrow \) Điểm M nằm bên ngoài đường tròn.

Lời giải chi tiết

+) Vì \(OI < R\,\,\left( {3 < \sqrt {10} } \right) \Rightarrow \) Điểm I nằm bên trong \(\left( {O;\sqrt {10} } \right)\).

+) Vì \(OJ > \sqrt {10} \,\,\,\left( {4 > \sqrt {10} } \right) \Rightarrow \) Điểm J nằm bên ngoài  \(\left( {O;\sqrt {10} } \right)\).

+) Vì \(OK = R\,\,\left( {\sqrt {10}  = \sqrt {10} } \right) \Rightarrow \) Điểm K nằm trên \(\left( {O;\sqrt {10} } \right)\).

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài