Bài 7 trang 100 SGK Toán 8 tập 2

Một căn phòng dài 4,5m,

Quảng cáo

Đề bài

Một căn phòng dài \(4,5m\), rộng \(3,7m\) và cao \(3,0m\). Người ta muốn quét vôi trần nhà và bốn bức tường. Biết rằng tổng diện tích các cửa là \(5,8{m^2}\). Hãy tính diện tích cần quét vôi.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Diện tích cần quét vôi = diện tích bốn bức tường + diện tích trần - diện tích cửa.

Hay: Diện tích cần quét vôi = diện tích xung quanh + diện tích trần - diện tích cửa.

Tính diện tích xung quanh theo công thức \( S_{xq}=(a+b)\times 2 \times c \), với \(a\) là chiều dài, \(b\) là chiều rộng, \(c\) là chiều cao.

Lời giải chi tiết

Ta có: Diện tích cần quét vôi bằng diện tích bốn bức tường + diện tích trần - diện tích cửa. 

Mà diện tích 4 bức tường chính là diện tích xung quanh của hình hộp (hay căn phòng)

Nên diện tích cần quét vôi = diện tích xung quanh + diện tích trần - diện tích cửa. 

Diện tích trần nhà là:

     \( 4,5 \times  3,7 = 16,65 (m^2)\)

Diện tích xung quanh căn phòng là:

      \(2.(4,5 + 3,7). 3= 49,2(m^2) \)

Diện tích cần quét vôi là:

      \(16,65 + 49,2 - 5,8 = 60,05 (m^2) \)

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close