Bài 6 trang 100 SGK Toán 8 tập 2

Quan sát hình và cho biết :

Quảng cáo

Đề bài

\(ABCD.A{_1}{B_1}{C_1}{D_1}\)  là một hình lập phương (h.81). Quan sát hình và cho biết :

a) Những cạnh nào song song với cạnh \(C_1C\)?

b) Những cạnh nào song song với cạnh  \(A_1D_1\)? 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng tính chất của hình lập phương.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Những cạnh song song với cạnh \(CC_1\) là : \(A{A_1};{\rm{ }}B{B_1};{\rm{ }}D{D_1}\)

Những cạnh song song với cạnh \({A_1}{D_1}\) là \({B_1}{C_1};{\rm{ }}BC;{\rm{ }}AD.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close