Trả lời câu hỏi 4 Bài 2 trang 99 SGK Toán 8 Tập 2

Trên hình 78 còn có những cặp mặt phẳng nào song song với nhau?

Quảng cáo

Đề bài

Trên hình 78 còn có những cặp mặt phẳng nào song song với nhau?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu mặt phẳng \((ABCD)\) chứa hai đường thẳng \(a\) và \(b\) cắt nhau mà song song với hai đường thẳng \(a'\) và \(b'\) chứa trong mặt phẳng \((A'B'C'D')\) thì ta nói hai mặt phẳng \((ABCD)\) và \((A'B'C'D')\) song song nhau

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Những cặp mặt phẳng song song với nhau là:

\(mp(ABCD) // mp(A’B’C’D’)\),

\(mp(ADD’A’) //mp (IHKL)\),

\(mp(IHKL) // mp(BCC’B’)\),

\(mp(ADD’A’) //mp (BCC’B’)\),

\(mp(ABB’A’) //mp (DCC’D’)\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close