Bài 7 SGK trang 112 hóa học 12 nâng cao

Cho một lá sắt nhỏ vào dung dịch chứa một trong những muối sau:

Quảng cáo

Đề bài

Cho một lá sắt nhỏ vào dung dịch chứa một trong những muối sau: \(AlC{l_3},CuS{O_4},Pb{\left( {N{O_3}} \right)_2},ZnC{l_2},NaN{O_3}.\)

a. Trường hợp nào xảy ra phản ứng hoá học? Vai trò của những chất tham gia?

b. Viết phương trình hoá học của phản ứng dưới dạng rút gọn.

Lời giải chi tiết

a. Các trường hợp xảy ra phản ứng:

+) Fe tác dụng với \(CuS{O_4}\): \(Fe + CuS{O_4} \to FeS{O_4} + Cu \downarrow \)

(Fe là chất khử, \(CuS{O_4}\) là chất oxi hoá)

+) Fe tác dụng với \(Pb{\left( {N{O_3}} \right)_2}\): \(Fe + Pb{\left( {N{O_3}} \right)_2} \to Fe{\left( {N{O_3}} \right)_2} + Pb \downarrow \)

(Fe là chất khử, \(Pb{\left( {N{O_3}} \right)_2}\) là chất oxi hoá)

b. Phương trình hoá học của phản ứng dạng ion thu gọn:

 \(Fe + C{u^{2 + }} \to F{e^{2 + }} + Cu \downarrow \)

 \(Fe + P{b^{2 + }} \to F{e^{2 + }} + Pb \downarrow \)

loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close