Bài 11 SGK trang 113 hoá học 12 nâng cao

Có hai kim loại cùng chất, cùng khối lượng, có khả năng bị oxi hóa đến số oxi hóa +2.

Quảng cáo

Đề bài

Có hai kim loại cùng chất, cùng khối lượng, có khả năng bị oxi hoá đến số oxi hoá \(+2\). Một là được ngâm trong dung dịch \(Pb{\left( {N{O_3}} \right)_2}\) và lá kia được ngâm trong dung dịch \(Cu{\left( {N{O_3}} \right)_2}\). Sau một thời gian người ta lấy các lá kim loại ra khỏi dung dịch, rửa nhẹ, làm khô. Nhận thấy khối lượng lá kim loại ngâm trong muối chì tăng  thêm \(19\%\), khối lượng lá kim loại kia giảm \(9,6\%\). Giả thiết rằng, trong hai phản ứng trên, khối lượng kim loại bị hoà tan như nhau. Hãy xác định tên của kim loại đã dùng.

Lời giải chi tiết

Đặt kí hiệu của kim loại là \(X\), khối lượng nguyên tử của \(X\) là \(M\) có số mol là: \(x\) mol.

Giả sử \(X\) phản ứng hết \(y\) mol

 \(X + Pb{\left( {N{O_3}} \right)_2} \to X{\left( {N{O_3}} \right)_2} + Pb \downarrow \)

 \( y\)                          \(\buildrel {} \over
\longrightarrow \)                        \(y\)

 \(M + Cu{\left( {N{O_3}} \right)_2} \to M{\left( {N{O_3}} \right)_2} + Cu \downarrow \)

  \(y\)                          \(\buildrel {} \over
\longrightarrow \)                        \(y\)

\(\left\{ \matrix{
{{\left( {207y - My} \right).100} \over {Mx}} = 19\% \hfill \cr 
{{\left( {My - 64y} \right).100} \over {Mx}} = 9,6\% \hfill \cr} \right. \Rightarrow {{207 - M} \over {M - 64}} = {{19} \over {9,6}} \Rightarrow M = 112.\)

Vậy \(X\) là \(Cd\)

loigiaihay.com

Quảng cáo
close