Bài 12 SGK trang 113 hóa học 12 nâng cao

Hai lá kim loại cùng chất, có khối lượng bằng nhau:

Quảng cáo

Đề bài

Hai lá kim loại cùng chất, có khối lượng bằng nhau: Một được ngâm vào dung dịch \(Cd{\left( {N{O_3}} \right)_2}\), một được ngâm vào dung dịch \(Pb{\left( {N{O_3}} \right)_{2.}}\) khi phản ứng, kim loại đều bị oxi hoá thành ion kim loại \(2+\). Sau một thời gian, lấy các lá kim loại ra khỏi dung dịch thì thấy khối lượng lá kim loại được ngâm trong muối cađimi tăng thêm \(0,47\%\); còn khối lượng lá kim loại kia tăng thêm \(1,42\%\). Giả thiết rằng, trong hai phản ứng trên khối lượng kim loại tham gia phản ứng là như nhau. Hãy xác định tên của kim loại đã dùng.

Lời giải chi tiết

Đặt ký hiệu của kim loại cần tìm là \(X\),  khối lượng nguyên tử của \(X\) là \(M\) , số mol ban đầu là \(x\) mol.

 \(X + Cd{\left( {N{O_3}} \right)_2} \to X{\left( {N{O_3}} \right)_2} + Cd \downarrow \)

  \(y\)                          \(\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}
\limits_{}} \)                       \(y\)

\(X + Pb{\left( {N{O_3}} \right)_2} \to X{\left( {N{O_3}} \right)_2} + Pb \downarrow \)

  \(y\)                         \(\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}
\limits_{}} \)                         \( y\)

\(\left\{ \matrix{
{{\left( {112y - My} \right).100} \over {Mx}} = 0,47\% \hfill \cr 
{{\left( {207y - My} \right).100} \over {Mx}} = 1,42\% \hfill \cr} \right. \Rightarrow {{112 - M} \over {207 - M}} = {{0,47} \over {1,42}} \Rightarrow M = 65(Zn).\)

Vậy \(X\) là \(Zn\)

loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close