Bài 69 trang 61 SGK giải tích 12 nâng cao

Xét chiều biến thiên và tìm cực trị (nếu có) của các hàm số sau:

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Xét chiều biến thiên và tìm cực trị (nếu có) của các hàm số sau:

LG a

\(y = \sqrt {3x + 1} \)

Lời giải chi tiết:

TXĐ: \(D = \left[ { - {1 \over 3}; + \infty } \right)\)

\(y' = {3 \over {2\sqrt {3x + 1} }} > 0\,\forall x >  - {1 \over 3}\)

Hàm số đồng biến \(\left( { - {1 \over 3}; + \infty } \right)\), hàm số không có cực trị.

LG b

\(y = \sqrt {4x - {x^2}} \)

Lời giải chi tiết:

ĐK: \(4x - {x^2} \ge 0 \Leftrightarrow 0 \le x \le 4\)

TXĐ: \(D = \left[ {0;4} \right]\)

\(y' = {{4 - 2x} \over {2\sqrt {4x - {x^2}} }}\), \(\forall x \in \left( {0;4} \right)\)

\(y' = 0 \Leftrightarrow x = 2;\,y\left( 2 \right) = 2\)

Bảng biến thiên

Hàm số đạt cực đại tại điểm \(x = 2\); giá trị cực đại \(y(2) = 2\).

LG c

\(y = x + \sqrt x \)

Lời giải chi tiết:

TXĐ:  \(D = \left[ {0; + \infty } \right)\)

\(y' = 1 + {1 \over {2\sqrt x }} > 0,\,\forall x > 0\)

Hàm số đồng biến trên khoảng \(\left( {0; + \infty } \right)\), hàm số không có cực trị.

LG d

\(y = x - \sqrt x \)

Lời giải chi tiết:

TXĐ: \(D = \left[ {0; + \infty } \right)\)

\( y' = 1 - {1 \over {2\sqrt x }} \), \(\forall x \in \left( {0; + \infty } \right)\)

\(y' = 0 \)\( \Leftrightarrow 1 - \frac{1}{{2\sqrt x }} = 0\)

\( \Leftrightarrow \frac{{2\sqrt x  - 1}}{{2\sqrt x }} = 0 \Leftrightarrow 2\sqrt x  - 1 = 0\) \( \Leftrightarrow \sqrt x  = \frac{1}{2} \Leftrightarrow x = \frac{1}{4}\)

Hàm số đạt cực tiểu tại điểm \(x = {1 \over 4}\); giá trị cực tiểu \(y\left( {{1 \over 4}} \right) =  - {1 \over 4}\)

Loigiaihay.com

 • Bài 70 trang 61 SGK giải tích 12 nâng cao

  Người ta định làm một cái hộp hình trụ bằng tôn có thể tích V cho trước. Tìm bán kính đáy r và chiều cao của hình trụ sao cho tốn ít nguyên liệu nhất.

 • Bài 71 trang 62 SGK giải tích 12 nâng cao

  Chu vi của một tam giác là 16cm, độ dài một cạnh tam giác là 6cm. Tìm độ dài hai cạnh còn lại của tam giác sao cho tam giác có diện tích lớn nhât.

 • Bài 72 trang 62 SGK giải tích 12 nâng cao

  Cho hàm số: a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số đã cho. b) Chứng minh rằng phương trình f(x) =0 có ba nghiệm phân biệt.

 • Bài 73 trang 62 SGK giải tích 12 nâng cao

  Cho hàm số a) Tìm điều kiện đối với p và q để hàm số f có một cực đại và một cực tiểu. b) Chứng minh rằng nếu giá trị cực đại và giá trị cực tiểu trái dấu thì phương trình: có ba nghiệm phân biệt. c) Chứng minh rằng điều kiện cần và đủ để phương trình (1) có ba nghiệm phân biệt là:

 • Bài 74 trang 62 SGK giải tích 12 nâng cao

  Cho hàm số: a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số. b) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị tại điểm uốn U của nó. c) Gọi là đường thẳng đi qua điểm U và có hệ số góc m. Tìm các giá trị của m sao cho đường thẳng cắt đồ thị của hàm số đã cho tại ba điểm phân biệt.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close