Bài 6 trang 64 SGK Hóa học 10

Viết công thức electron và công thức cấu tạo các phân tử sau :

Quảng cáo

Đề bài

Viết công thức electron và công thức cấu tạo các phân tử sau :

\(C{l_2},{\rm{ }}C{H_4},{\rm{ }}{C_2}{H_4},{\rm{ }}{C_2}{H_2},{\rm{ }}N{H_3}\)

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Công thức electron và công thức cấu tạo của các phân tử sau :

 

loigiaihay.com

Quảng cáo
close