Bài 2 trang 64 SGK Hóa học 10

Chọn câu đúng trong các câu sau:

Quảng cáo

Đề bài

Chọn câu đúng trong các câu sau:

A. Trong liên kết cộng hóa trị, cặp electron lệch về phía nguyên tử có độ âm điện nhỏ hơn.

B. Liên kết cộng hóa trị có cực được tạo thành giữa 2 nguyên tử có hiệu độ âm điện từ 0,4 đến nhỏ hơn 1,7.

C. Liên kết cộng hóa trị không có cực được tạo nên từ các nguyên tử khác hẳn nhau về tính chất hóa học.

D. Hiệu độ âm điện giữa 2 nguyên tử lớn thì phân tử phân cực yếu.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lý thuyết về liên kết cộng hóa trị Tại đây

Lời giải chi tiết

A. sai vì cặp liên kết CHT phải lệch về phía nguyên tử có độ âm điện lớn hơn.

B. đúng

C. sai vì liên kết CHT không phân cực được tạo nên từ các nguyên tử có tính chất hóa học tương tự gần giống nhau

D.  sai hiệu độ âm điện của 2 nguyên tử càng lớn thì phân tử càng phân cực mạnh

Đáp án B

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close