Bài 5 trang 64 SGK Hóa học 10

Dựa vào hiệu độ âm điện các nguyên tố,

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào hiệu độ âm điện các nguyên tố, hãy cho biết có loại liên kết nào trong các chất sau đây :

AlCl3, CaCl2, CaS, Al2S3?

Lấy giá trị độ âm điện của các nguyên tố ở bảng 6 trang 45

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lấy độ âm điện của nguyên tử có độ âm điện lớn trừ đi độ âm điện của nguyên tử có độ âm điện nhỏ hơn nếu:

+ Hiệu độ âm điện < 0,4 => liên kết CHT không cực

+ Hiệu độ âm điện từ 0,4 đến < 1,7 => liên kết CHT có cực

+ Hiệu độ âm điện ≥ 1,7  => liên kết ion

Lời giải chi tiết

Hiệu độ âm điện:

AlCl3 là: 3,16 – 1,61 = 1,55 => liên kết CHT phân cực

CaCl2: 3,16 – 1,00 = 2,16 => liên kết ion

CaS : 2,58 – 1,00 = 1,58 => liên kết CHT có cực

Al2S3: 2,58 – 1,61 = 0,97 => liên kết CHT có cực

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close