Bài 56 trang 34 SGK Toán 8 tập 2

Để khuyến khích tiết kiệm điện, giá điện sinh hoạt được tính theo kiểu lũy tiến,

Quảng cáo

Đề bài

Để khuyến khích tiết kiệm điện, giá điện sinh hoạt được tính theo kiểu lũy tiến, nghĩa là nếu người sử dụng càng dùng nhiều điện thì giá mỗi số điện \((1kWh)\) càng tăng lên theo các mức như sau:

Mức thứ nhất: Tính cho \(100\) số điện đầu tiên;

Mức thứ hai: Tính cho số điện thứ \(101\) đến \(150\), mỗi số đắt hơn \(150\) đồng so với mức thứ nhất;

Mức thứ ba: Tính cho số điện thứ \(151\) đến \(200\), mỗi số đắt hơn \(200\) đồng so với mức thứ hai;

v.v…

Ngoài ra, người sử dụng còn phải trả thêm \(10\%\) thuê giá trị gia tăng (thuế VAT).

Tháng vừa qua, nhà Cường dùng hết \(165\) số điện và phải trả \(95700\) đồng. Hỏi mỗi số điện ở mức thứ nhất giá là bao nhiêu?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Gọi \(x\) (đồng) là giá điện ở mức thứ nhất \(x>0\).

- Số tiền phải trả ở mức 1: \(100x\) (đồng).

- Số tiền phải trả ở mức 2: \(50(x + 150)\) (đồng).

- Số tiền phải trả ở mức 3: \(15(x + 150 +200)=15(x + 350)\) (đồng).

- Số tiền phải trả chưa tính thuế VAT là: \(100x + 50(x + 150) + 15(x + 350)\)

- Số tiền thuế VAT = 10% của  \(100x + 50(x + 150) + 15(x + 350)\)

- Số tiền phải trả = Số tiền phải trả chưa tính thuế VAT + Số tiền thuế VAT

Giải phương trình biểu diễn số tiền phải trả ta tìm được số tiền của mỗi số điện ở mức thứ nhất.

Lời giải chi tiết

Gọi \(x\) (đồng) là giá điện ở mức thứ nhất \(x>0\).

Nhà Cường dùng hết 165 số điện mà \(165= 100 + 50 + 15\)

Như vậy nhà Cường phải đóng cho 100 số điện ở mức 1, 50 số điện ở mức 2 và 15 số điện ở mức 3.

Số tiền phải trả ở mức 1 là: \(100x\) (đồng).

Số tiền phải trả ở mức 2 là: \(50(x + 150)\) (đồng).

Số tiền phải trả ở mức 3 là: \(15(x + 150 +200)=15(x + 350)\) (đồng).

Số tiền phải trả chưa tính thuế VAT là:

\(100x + 50(x + 150) + 15(x + 350)\)

\(= 100x + 50x + 7500 + 15x + 5250\)

\(= 165x + 12750\)

Số tiền thuế VAT là  \( (165 x+12750). 10\% \) \(= (165 x+12750).0,1 \) 

Vì tổng số tiền phải trả là \(95700\) đồng nên ta có:

\(165x + 12750 + (165x + 12750).0,1 \) \(= 95700\)

\( \Leftrightarrow  (165x + 12750) (1 + 0,1) = 95700\)

\(\Leftrightarrow  (165x + 12750).1,1 = 95700\)

\( \Leftrightarrow (165x + 12750) = 95700:1,1 \)

\(\Leftrightarrow  165x + 12750 = 87000\)

\(\Leftrightarrow 165x = 87000 - 12750\)

\(\Leftrightarrow  165x = 74250 \)

\( \Leftrightarrow x = 74250:165\)

\(\Leftrightarrow  x = 450\) (thỏa mãn điều kiện).

Vậy giá mỗi số điện ở mức thứ nhất là \(450\) đồng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close