Bài 52 trang 210 SGK giải tích 12 nâng cao

Hãy chọn một phương án trong các phương án cho để được khẳng định đúng:

Quảng cáo

Đề bài

Nếu acgumen của z bằng \( - {\pi  \over 2} + k2\pi \) thì

(A) Phần ảo của z là số dương và phần thực của z bằng 0;

(B) Phần ảo của z là số âm và phần thực của z bằng 0;

(C) Phần thực của z là số âm và phần ảo của z bằng 0;

(D) Phần thực và phần ảo của z đều là số âm.

Lời giải chi tiết

\(z = r\left( {\cos \left( { - {\pi  \over 2}} \right) + i\sin \left( { - {\pi  \over 2}} \right)} \right) \) \(= r\left( { - i} \right) =  - ri\,\,\left( {r > 0} \right)\)

Do đó phần thực bằng 0, phần ảo âm.

Chọn (B).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close