Bài 5 trang 74 SGK Vật lí 10

Một lò xo có chiều dài tự nhiên 30cm

Quảng cáo

Đề bài

Một lò xo có chiều dài tự nhiên 30cm, khi bị nén lò xo dài 24cm và lực đàn hồi của nó bằng 5N. Hỏi khi lực đàn hồi của lò xo bị nén bằng 10 N thì chiều dài của lò xo là bao nhiêu?

A. 18cm                                B. 40cm

C. 48cm                                D. 22cm

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Định luật Húc: Trong giới hạn đàn hồi, độ lớn của lực đàn hồi của lò xo tỉ lệ thuận với độ biến dạng của lò xo: 

Fđh = k|∆l|.

trong đó k là độ cứng (hay hệ số đàn hồi) của lò xo, |∆l| = |l – l0là độ biến dạng (độ dãn hay nén) của lò xo.

Lời giải chi tiết

Đáp án A

Chiều dài tự nhiên của lò xo: l0 = 30cm

Lò xo khi bị nén có chiều dài l thì l < l0

Độ biến dạng của lò xo: |∆l| = |ll0| =  l0l

Lực đàn hồi của lò xo bị nén bằng 5N và 10N

\(\eqalign{
& \Rightarrow \left\{ \matrix{
{F_{dh1}} = k\left| {\Delta {l_1}} \right| \Leftrightarrow k\left( {0,3 - 0,24} \right) = 5N \hfill \cr
{F_{dh2}} = k\left| {\Delta {l_2}} \right| \Leftrightarrow k\left( {0,3 - l} \right) = 10N \hfill \cr} \right. \cr& \Rightarrow {{k\left( {0,3 - 0,24} \right)} \over {k\left( {0,3 - l} \right)}} = {5 \over {10}} \cr
& \Leftrightarrow {{0,06} \over {0,3 - l}} = {1 \over 2} \Rightarrow 0,12 = 0,3 - l\cr& \Rightarrow l = 0,18m = 18cm \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close