Bài 5 trang 62 SGK Đại số 10

Giải các phương trình sau bằng máy tính bỏ túi

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Giải các phương trình sau bằng máy tính bỏ túi (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ ba)

LG a

\(2x^2– 5x - 4 = 0\);

Lời giải chi tiết:

Nếu sử dụng máy tính CASIO fx-500 MS, ta ấn liên tiếp các phím

màn hình hiện ra \(x_1= 3.137458609\). 

Ấn tiếp  màn hình hiện ra \(x_2= -0.6374586088\).

Nếu dùng máy tính CASIO fx-570VN PLUS, ta ấn liên tiếp các phím: 

MODE 5 3 rồi nhập các hệ số: 2 = -5 = -4 = 

Ấn = thêm 1 lần nữa ta được kết quả \({X_1} = \dfrac{{5 + \sqrt {57} }}{4}\)

Ấn phím \(S \Leftrightarrow D\) ta được kết quả là số thập phân \(3.137458609\)

Ấn phím = một lần nữa ta được kết quả \({X_2} = \dfrac{{5 - \sqrt {57} }}{4}\)

Ấn phím \(S \Leftrightarrow D\) ta được kết quả là số thập phân \(- 0.6374586088\)

Làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ ba ta được nghiệm gần đúng của phương trình là \(x_1 ≈ 3.137\) và \(x_2 ≈ -0.637\).

LG b

\(-3x^2+ 4x + 2 = 0\);

Lời giải chi tiết:

Nếu dùng máy tính CASIO fx-570ES, ta ấn liên tiếp các phím: 

MODE 5 3 rồi nhập các hệ số: -3 = 4 = 2 = 

Ấn = thêm 1 lần nữa ta được kết quả là số thập phân \(1,72075922\)

Ấn phím = một lần nữa ta được kết quả là số thập phân \(-0,3874258867\)

Làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ ba ta được nghiệm gần đúng của phương trình là \(x_1 ≈ 1.721\) và \(x_2 ≈ -0.387\).

LG c

\(3x^2+ 7x + 4 = 0\);

Lời giải chi tiết:

Nếu dùng máy tính CASIO fx-570ES, ta ấn liên tiếp các phím: 

MODE 5 3 rồi nhập các hệ số: 3 = 7 = 4 = 

Ấn = thêm 1 lần nữa ta được kết quả \(X_1=-1\)

Ấn phím = một lần nữa ta được kết quả \(X_2=-\dfrac{4}{3}\)

Ấn \(S \Leftrightarrow D\) ta được kết quả là số thập phân \(X_2=-1.333333333\)

Làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ ba ta được nghiệm gần đúng của phương trình là \(x_1 = -1\) và \(x_2 ≈ -1.333\).

LG d

\(9x^2– 6x – 4 = 0\).

Lời giải chi tiết:

Ấn 

Kết quả \(x_1= 1.079\). Ấn tiếp  được \(x_2= -0.412\).

Nếu dùng máy tính CASIO fx-570ES, ta ấn liên tiếp các phím: 

MODE 5 3 rồi nhập các hệ số: 9 = -6 = -4 = 

Ấn = thêm 1 lần nữa ta được kết quả là số thập phân \(1.078689326\)

Ấn phím = một lần nữa ta được kết quả là số thập phân \(- 0.4120226592\)

Làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ ba ta được nghiệm gần đúng của phương trình là \(x_1 ≈ 1.079\) và \(x_2 ≈ -0.412\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài