Bài 5 trang 44 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Giải bài 5 trang 44 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Đốt 0,372 gam photpho đỏ trong bình chứa khí oxi dư. Sau khi photpho đỏ cháy hoàn toàn, ta thêm nước vào bình và lắc đều thì thu được axit photphoric (H3PO4)  Hỏi phải dùng bao nhiêu ml dung dịch natri hidroxit 1,5 M để trung hoà lượng axit có trong bình. Viết các phương trình hoá học của các phản ứng.

Lời giải chi tiết

P tác dụng với O2 :   \({n_P} = \dfrac{{{m_P}}}{{{M_P}}} = \dfrac{{0,372}}{{31}} = 0,012\,mol\)

Phương trình hóa học:

\(\eqalign{
& 4P\,\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,5{O_2}\,\,\,\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,\,\,\,\,\,\,\,2{P_2}{O_5}\,\,\,(1) \cr
& 0,012 \to \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{0,012.2} \over 4}\,\,\,\,mol \cr} \)

Theo phương trình (1) ta có: \({n_{{P_2}{O_5}}} = \dfrac{0,012.2}{4} = 0,006\,\,mol\)

Phương trình hóa học

\(\eqalign{
& \,\,\,{P_2}{O_5}\,\,\,\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,3{H_2}O\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \to \,\,\,\,\,\,\,\,2{H_3}P{O_{4\,\,\,}}\,\,\,\,\,\,(2) \cr
& 0,006\, \to \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0,006.2\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,mol\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \cr} \) 

Theo phương trình (2) ta có:  \({n_{{H_3}P{O_4}}} = 2.0,006 = 0,012\,\,mol\)

Trung hòa H3PO4 bằng dung dịch NaOH

Phản ứng trung hòa là phản ứng vừa đủ giữa axit và bazo để tạo muối trung hòa

\(\eqalign{
& {H_3}P{O_4}\,\,\,\, + \,\,\,\,\,3NaOH\,\,\,\, \to \,\,\,\,\,\,\,N{a_3}P{O_4}\,\,\, + \,\,\,\,3{H_2}O\,\,\,(3) \cr
& 0,012\, \to \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,3.0,012\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,mol \cr
& \Rightarrow {n_{NaOH}} = 3.0,012 = 0,036\,mol \cr} \) 

Thể tích dung dịch NaOH là:

\({V_{{\text{dd}}{\kern 1pt} NaOH}} = \dfrac{{{n_{NaOH}}}}{{C{M_{NaOH}}}} = \dfrac{{0,036}}{{1,5}} = 0,024\, l= 24\, ml\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài