Bài 3 trang 44 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Giải bài 3 trang 44 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Quảng cáo

Đề bài

Có 3 lọ mất nhãn chứa các dung dịch hoá chất không màu sau: natri clorua, bari hidroxit, natri sunfat. Phòng thí nghiệm chỉ còn chỉ thị phenolphtalein, làm thế nào để nhận biết dung dịch dùng trong mỗi lọ? Viết các phương trình hoá học của các phản ứng.

Lời giải chi tiết

natri clorua: NaCl

bari hidroxit: Ba(OH)2

natri sunfat: Na2SO4

Thử 3 dung dịch trên với dung dịch phenolphtalein.

+ Nếu chuyển sang màu hồng thì là Ba(OH)2.

+ Nếu không chuyển màu thì đó là dung dịch NaCl và Na2SO4

Thử dung dịch NaCl và Na2SO4 với dung dịch Ba(OH)2

+ Nếu không có hiện tượng gì, đó là NaCl

+ Nếu có xuất hiện kết tủa trắng, đó là Na2SO4

Phương trình hóa học

\(Ba{(OH)_2}\,\, + \,\,N{a_2}S{O_4}\,\,\,\,\, \to \,\,\,\,BaS{O_4} \downarrow \,\,\, + \,\,2NaOH\)

Loigiaihay.com

 

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài