Bài 5 trang 130 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tính

Quảng cáo

Đề bài

\(\eqalign{  & a)\;a + 38 + \left( { - 42} \right) + 44  \cr  & b) - \left( { - 85} \right) - \left( {40 - a} \right) + 135. \cr} \)

Lời giải chi tiết

a) \(a + 38 + ( - 42) + 44 \)

\(= a + 38 + 2 = a + 40\)

b) \( - ( - 85) - (40 - a) + 135 \)

\(= 85 - 40 + a + 135 \)

\(= 45 + a + 135 = a + 180\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close