Bài 9 trang 130 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tìm số nguyên x, biết rằng tổng của ba số 3, -2 và x bằng 5.

Quảng cáo

Đề bài

Tìm số nguyên x, biết rằng tổng của ba số 3, -2 và x bằng 5.

Lời giải chi tiết

Theo đề bài ta có:

\(3 + (-2) + x = 5\)

           \(1+ x = 5\)

               \( x = 5 – 1\) 

               \( x = 4\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close