Bài 10 trang 130 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Cho a,b,c. Chứng tỏ a – b – c và b + c – a là hai số đối nhau.

Quảng cáo

Đề bài

Cho \(a,b,c \in {\rm Z}\). Chứng tỏ \(a – b – c\) và \(b + c – a\) là hai số đối nhau.

Lời giải chi tiết

Ta thấy:

\(( a - b - c) + (b + c - a) \)

\(= a - b - c + b + c - a\)

\(= (a - a) + (b - b) + (c - c) \)

\(= 0 + 0 + 0 = 0\)

Do đó \(a - b - a\) và \(b + c - a\) là hai số đối nhau

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close