Bài 5 trang 10 SGK Vật lí 11

Chọn câu đúng.

Quảng cáo

Đề bài

Chọn câu đúng.

Khi tăng đồng thời độ lớn của hai điện tích điểm và khoảng cách giữa chúng lên gấp đôi thì lực tương tác giữa chúng.

A. tăng lên gấp đôi.

B. giảm đi một nửa.

C. giảm đi bốn lần.

D. không thay đổi.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lực tương tác giữa các điện tích điểm đặt trong điện môi đồng tính: \(F = k{{\left| {{q_1}{q_2}} \right|} \over {\varepsilon {r^2}}}\)

Lời giải chi tiết

Gọi \(F,F'\) là lực tương tác của 2 điện tích ban đầu và sau khi tăng độ lớn điện tích, khoảng cách giữa chúng, ta có:

\(\left\{ \matrix{
F = k{\displaystyle{\left| {{q_1}{q_2}} \right|} \over \displaystyle{\varepsilon {r^2}}} \hfill \cr
F' = k{\displaystyle{\left| {{q_1}'{q_2}'} \right|} \over \displaystyle{\varepsilon r{'^2}}} = k{\displaystyle{\left| {2{q_1}.2{q_2}} \right|} \over \displaystyle{\varepsilon {{\left( {2r} \right)}^2}}} = k{\displaystyle{\left| {{q_1}{q_2}} \right|} \over \displaystyle{\varepsilon {r^2}}} \hfill \cr} \right. \\\Rightarrow F' = F\)

=> Khi tăng đồng thời độ lớn của hai điện tích điểm và khoảng cách giữa chúng lên gấp đôi thì lực tương tác giữa chúng sẽ không thay đổi.

=> Đáp án D

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài