Bài 44 trang 31 SGK Toán 8 tập 2

Điểm kiểm tra Toán của một lớp được cho trong bảng dưới đây:

Quảng cáo

Đề bài

Điểm kiểm tra Toán của một lớp được cho trong bảng dưới đây:

Trong đó có hai ô còn trống (thay bằng dấu *). Hãy điền số thích hợp vào ô trống, nếu điểm trung bình của lớp là \(6,06\).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

B1: Đặt tần số của điểm \(4\) là ẩn.

B2: Biểu diễn các đại lượng còn lại theo ẩn.

B3: Lập phương trình biểu diễn mối quan hệ giữa các đại lượng và giải phương trình đó.

B4: Kết luận (Kiểm tra nghiệm tìm được có thỏa mãn điều kiện không).

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Gọi \(x\) là tần số của điểm \(4\) (\(x \) nguyên dương)

Số học sinh của lớp: \(2 +x +10 + 12 + 7 + 6 + 4 + 1 \)\(= 42 + x\)

Vì điểm trung bình bằng \(6,06\) nên:

\( \Rightarrow \) \(6 + 4x + 50 + 72 + 49 + 48 + 36 + 10\)\(= 6,06(42 + x)\)

⇔ \(271 + 4x = 254,52 + 6,06x\)

\( \Leftrightarrow 271 - 254,52 = 6,06x - 4x\)

⇔ \(16,48 = 2,06x\)

\( \Leftrightarrow x = 16,48:2,06\)

⇔ \(x = 8\) (thỏa mãn điều kiện)

Do đó: \(N =42+x=42+8=50\)

Vậy ta có kết quả điền vào như sau:

Loigiaihay.com

 • Bài 45 trang 31 SGK Toán 8 tập 2

  Tính số tấm thảm len mà xí nghiệp phải dệt theo hợp đồng.

 • Bài 46 trang 31 SGK Toán 8 tập 2

  Một người lái ô tô dự định đi từ A đến B với vận tốc 48 km/h. Nhưng sau khi đi được một giờ với vận tốc ấy, ô tô bị tàu hỏa chắn đường trong 10 phút.

 • Bài 47 trang 32 SGK Toán 8 tập 2

  Bà An gửi vào quỹ tiết kiệm x nghìn đồng với lãi suất mỗi tháng là a% (a là một số cho trước) và lãi tháng này được tính gộp vào vốn cho tháng sau

 • Bài 48 trang 32 SGK Toán 8 tập 2

  Giải bài 48 trang 32 SGK Toán 8 tập 2. Năm ngoái, tổng số dân của hai tỉnh A và B là 4 triệu. Năm nay, dân số của tỉnh A tăng thêm 1,1%, còn dân số của tỉnh B tăng thêm 1,2%.

 • Bài 49 trang 32 SGK Toán 8 tập 2

  Giải bài 49 trang 32 SGK Toán 8 tập 2. Đố: Lan có một miếng bìa hình tam giác ABC vuông tại A, cạnh AB = 3cm.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close